MÓN KHAI Vị – APPETIZER      All are (A1, A2, A3, A6:  2 Rolls/Order)
 A01. Gỏi cuốn – Summer rolls – Poached $5.95
          Shrimps & pork , shrimps only $6.95
A02. Gỏi cuốn – Gà/heo/bò – Pork/Chicken $6.50
          Beef $7.50
A03. Chả Giò – Egg Rolls – Pork/Chicken $5.95
          Shrimp only $7.00
A04. Chả Giò Tam giác – Triangle egg rolls $6.95
A05. Thịt Gà/Heo/Bò lụi nướng – Chicken/pork,  
          Skewers (2 skewers) $6.00
          Beef $8.00
A06. Tôm lụi nướng – Shrimps skewers $6.95
A07. Bì cuốn – Shredded pork tenderloin,pork skin, lettuce, & mints in rice paper $5.95
A08. Tôm chiên bột – Batter fried Shrimps(4 pieces) $6.95
A09. Cánh Gà Chiên – fried Chicken wings $8.50
A10. Mực Chiên  Giòn – Fried Calamari $8.50
A11. Hoành Thánh  Chiên – Fried Wonton $5.95
A12. Bò  nhúng dấm – Beef Steak deep $14.95
         (in sweet and sour soup)
A13. Chim Cút  khìa – 2 squails caramel $13.95
A14. Bò tái chanh – rare steak marinated $13.95
A15. Bò cuốn hành cay – Spicy beef rolls $9.50
A16. Chén bò viên hay Hoành Thánh – Small beef balls soup or Small wonton soup $5.95
A17. Cơm Gạo Lức Muối Mè Dưỡng Sinh – Brown Rice Sesame sea salt (OHSAWA # 7) $5.95
VEGETARIAN APPETIZER
T01. Gỏi Cuốn chay – Veggie Summer $5.95
         Rolls -Soy protein Ham or Tofu, iceberg lettuce,mints, and vermicelli
T02. Gỏi Cuốn Rau Cải – Vegetables $5.95
         Summer rolls-Lettuce, avocado, cucumber, mints, vermicelli
T03. Chả Giò chay – Veggie Eggs Roll $5.95
         Spring roll pastry wraps carrot, taro,onion, vermicelli, and Tofu  
T04. Tàu hủ chiên Giòn – Fried Crispy Tofu $8.00
T05. Tofu Garden Salad –  Stir fried $ 10.50
          tofu with lemongrass, hot chili, & onion  
T06. Bánh Xèo chay – Vietnamese vegetable pan cake (crepe) $14.95
CÀRI – CURRY
Y01. Bún Càri gà –  Chicken Curry with Vermicelli $10.50
Y02. Bún Càri  tôm – Shrimps Curry with Vermicelli $11.50 
Y03. Bánh mì Càri gà – Chicken Curry with Bread $10.50
Y04. Bánh mì Càri tôm –Shrimps Curry with Bread $11.50
Y05. Cơm Càri gà –Chicken Curry with steamed rice $10.50
Y06. Cơm Càri tôm –Shrimps Curry with steamed rice $11.50
PHỞ – BEEF/CHICKEN/SHRIMPS NOODLE SOUPS (S.)                       (L.)
Extra noodle ($1.50), meat balls/skirt flank/brisket/tripe $2.50. rare steak $3.00, Extra large pho add: $3.00  
P00. Phở  Đuôi  Bò –  Ox Tail Phở   (L.) $16.95
P01. Phở Đặc Biệt – Combnation meat (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P02. Phở Tái – Rare Steak (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P03. Phở Tái Gân – Rare Steak and Tendon (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P04. Phở Tái Gầu –Rare Steak&well done Brisket (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P05. Phở Tái Sách – Rare Steak & beef tripe (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P06. Phở Tái Nạm –  Rare Steak & skirt Flank (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P07. Phở Tái Bò Viên –  Steak Meat Balls (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P08. Phở Tái Nạm Gầu Gân – Rare Steak, Brisket, skirt Flank Tendon (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P09. Phở Tái Nạm Gầu Sách – Rare Steak, Brisket, Flank &Tripe (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P10. Phở Tái, Nạm, Gầu, Gân, Bò Viên – Combination meat without Tripe (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P11. Phở Bò Viên –  Meat Balls Pho (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P12. Phở Gà – Chicken Pho (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P13. Phở Gà Nướng – Grill Chicken Pho (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P14. Phở Đồ Biển – Seafood (S.) $11.95   (L.)$13.95
P15. Phở Tôm – Shrimps Pho  10.25 (S.)$11.50   (L.)$12.95
P16. Phở Rau Cải – Vegetable (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P17. Phở Tàu Hủ – Tofu & Vegetable (S.) $ 10.50    (L.)$11.95
P18. Chén Bò Viên –   Meat balls no noodles $6.95
P19. Kid’s Meal –  Small bowl steak,  or brisket, or chicken, or meat ball $8.50
P20. Kid’s Meal –  Beef broth & noodle only $5.95
GỎI ĐU ĐỦ, NGO SEN, HAY BắP CảI – SIDESPAPAYA, GARDEN, OR CABBAGE SALADS
G01. Gỏi Sứa Tôm Thịt – Shrimps, jelly fish,grille pork or chicken,fried onion,mints, Peanut & vinegar $12.95
G02. Gỏi Gà  Nướng – Chicken garden,papaya, or cabbage salad $10.95
G03. Gỏi Heo Nướng – Grilled pork salad $10.95
G04. Gỏi Bò Nướng – Grilled  Beef salad $12.50
G06. Gỏi Tôm & Heo hay Gà –Shrimps,Grilled Pork or Chicken Salad $11.95
G07. Bánh Xèo – Vietnamese Crepe –  Pork or Chicken, shrimps $14.95
HỦ TIẾU/MÌ – Rice/Yellow    Noodles w. Chicken broth
H01.   Hủ Tiếu Đặc Biệt – Chicken or pork, shrimps, quail  eggs, liver   (S.) $ 9.95  (L.)$11.50
H02. Hủ Tiếu Hải Sản – Shrimps, squids fish balls, imation crab meat   (S.) $11.95 (L.)$12.95
H03. Mì Đặc Biệt – Yellow Noodle  Chicken/pork shrimps,quail  eggs, and pork liver   (S.) $ 10.50  (L.)$11.95
H04. Mì Hải Sản – Yellow Noodle shrimps, squid  fish balls, imation crab meat   (S.) $ 11.95 (L.)$13.50
H05.   Wonton only  (S.) $ 10.50  (L.)$11.95
H06.   Wonton Eggs Noodle  (S.) $ 10.50  (L.)$11.95
H07.   Hủ Tiếu khô – Dried white noodle  Soup on aside $12.95
H08.   Mì khô – Dried yellow noodle Soup on aside $13.45
H09.   Hủ Tiếu/Mì khô Hải Sản – Shrimps,squids fish balls, imation crab meat $14.95
CHÁO – RICE SOUP
O01. Cháo lòng – Pork organ (S.) $ 10.50  (L.)$11.95
O02. Cháo gỏi gà xé – Cháo gỏi Vịt (S.) $ 10.50  (L.)$1.95
  (vit add $2.00)
O03. Cháo Thịt xay hột Gà Bắc Thảo $10.95
O04. Cháo Cá Cod – Cod fish Rice soup $11.95
O05. Cháo Bò xay – Beef rice soup $12.95
BÁNH CANH – WHITE THICK  NOODLE SOUP
N01.   Bánh Canh Cua – Crab meat soup $13.95
N02. Bánh Canh Tôm – Coconut Shrimps $12.25
N03. Bánh Canh Giò Heo $11.95
N04. Bánh Canh Hải Sản Thập Cẩm $13.95
HỦ TIẾU/MÌ XÀO – STIR FRIED WHITE or YELLOW NOODLES
M01. Chow Mein $14.95
          with Shrimps, chicken, pork, vegetables.  
M02. Sea Food Chow Mein $16.95
            squids, fish balls, imitation crab meats, and scallops  
M03. Crispy noodle $14.95
           with Shrimps, pork, chicken, pork liver  and Vegetables . Sauce on aside  
M04. Crispy noodle Sea food $16.95
            with  Shrimps,Imitation Crab Meats, fish balls, squids, scallops, vegetables. Sauce on aside  
M05. Hủ Tiếu Xào áp chảo – Noodle Crispy white $17.95
          with grilled or fresh chicken, pork, shrimps, & pork liver  (If  sea foods+$2.00)  
MÌ XÀO CHAY – Vegetarian Chow Mein
M06. Mì Xào Thập Cẩm Chay – $14.95
           Yelow noodle stir fried with vegetable, vege ham, tofo, vege chicken  
M07. Mì Xào Giòn Chay – $16.95
           Crispy noodle sauce on asid Stir fried with vegetable, vege ham, tofo, vege chicken  
CƠM – RICE DISHES – White & Brown Rice
C01. Cơm Đặc Biệt: Grilled Pork chop or thinly sliced pork butt, Grilled Pork  Patties, and Grilled Shrimp $12.50
C02. Cơm Bò Nướng – Grilled sliced beef Rice $14.95
C03. Cơm Gà Nướng, Nem Nướng,  và Tôm Nướng – Grilled Chicken Pork patties, and Grilled Shrimp $12.50
 
C04. Fried Rice –  with Chicken or pork, Shrimps, and Vegetable $12.50
C05. Cơm Chiên Thập Cẩm – Fried Rice with  grilled Pork/ chicken, Shrimps,  eggs, Chinese sausage, vege $13.95
C06. Fried Rice with grilled Shrimps  and vegetables $13.95
C07. Cơm Chiên Hải Sản – Sea Food fried rice $16.95
C08. Cơm Chiên Cá mặn – Stir fried rice with salty  fish, garlic $18.95
C09. Cơm Sườn, Bì, Trứng –  Grilled pork chop, sunny side up egg, and shredded roasted pork $11.95
C10. Cơm Sườn, Bì, Chả – Grilled pork chop, shredded roasted pork,& meat cake $11.95
C11. Cơm Sườn, Bì – Grilled pork chop, shredded pork $11.95
C12. Cơm Bì, Chả và Tôm rang đường – Shedded pork, meat cake, and shrimps caramel $13.95
C13. Cơm tôm rang sả, hay tôm rang –  đường, hay  tôm rang me $13.95
C14. Cơm Bò lúc lắc – Shaking Beef   with white or brown rice $15.95
C15. Cơm đùi Gà  xối mỡ – Marinated  quarter Chicken leg with fried  rice $13.95
C16. Cơm đùi Gà  Nướng cà ri – Grilled  quarter chicken leg with taste of curry $14.25
C17. Cơm Sườn Heo Nướng sả Ớt – Spicy grilled baby back ribs with lemongrass $12.95
C18.Cơm Bò Kho – Beef Stew with  Rice or Bread $14.95
C19. Cơm Sườn Bò Nướng sả – Grilled beef  bone-in short rib w. fried rice $17.45
CƠM PHầN – VIETNAMESE TRADITIONAL ENTRÉE
C20.   Canh Chua Cá bông lau –  Sweet & Sour  Basa soup $17.95
C21. Canh Chua Tôm – Sweet & Sourshrimps soup $16.95
C22. Canh Chua Gà – Sweet & Sour chicken soup $15.95
C23. Cá bông lau Kho Tộ – Clay pot braised Basa $16.95
C24.   Thịt Kho pork tenderloin –  Clay pot braised  pork belly $16.95
CƠM TAY CầM –  Clay Pot
C25. Cơm Tay Cầm  Hải Sản –  Seafood Rice In clay Pot $19.95
C26. Cơm Tay Cầm Đặc Biệt – Special Rice In clay Pot $18.95
C27.   Cơm Tay Cầm Chay – Vege Rice In clay Pot $16.95
BÁNH MÌ THỊT – VIETNMESE STYLE SANDWICHES
S01.  Bánh mì Bò nướng – Grilled Beef $6.95
S02. Bánh mì Gà nướng – Grilled Chicken $5.95
S03. Bánh mì Heo nướng – Grilled pork $5.95
S04. Bánh mì Bì – Shredded pork $5.95
S05. Bánh mì thịt xá xiu – Vietnamese style cold sandwich $5.95
S06. Bánh mì trứng chiên – Eggs sanwiche $5.95
S07. Bánh mì Nem nướng – Grilled Pork Patties $5.95
S08. Bánh mì Pate – Thit nguoi – Vietnames Pate & Ham $6.95
BÁNH MÌ CHAY – VEGETARIAN SANDWICHES
S09.  Bánh mì thịt chay – Soy protein Ham  or Chicken $5.95
S10. Bánh mì Tàu hủ khìa – Tofu sandwich $5.95
S11. Bánh mì Bò chay – Veggie Beef $5.95
PHỞ  CHAY – VEGETARIAN NOODLE SOUPS
V01.    Phở Chay Đặc Biệt – Vegetarian broth, vegetables, tofu, vege ham, vege ball $10.95
V02.    Phở Rau Cải – Vegetarian Broccoli, Napa, Carrot, Cbbage, Cauliflower $10.50
V03. Phở  Bò viên – Soy protein beef  balls, vege $10.50
V04. Hủ Tiếu Chay – white noodle Tofu vege ham, vege chicken $10.95
V05. Mì chay – Yellow noodle Tofu vege ham, vege chicken $10.95
BÚN  CHAY –  VEGETARIAN VEMICELLI
V06.   Bún Bò Huế – Spicy Lemongrass Vermicelli, vege beef balls, tofu, vege ham $11.50
V07. Bún Chả Giò – Crispy Vegetarian Spring Rolls $10.50
V08.   Bún gà chay xào sả Ớt – Stir fried soy chicken $11.50
V09.   Bún Đậu Hũ xào sả Ớt – Stir fried Tofu lemon $11.50
CƠM CHAY – VEGETARIAN RICE DISHES
V10.   Cơm Rau cải xào Đậu Hũ – Stir fried Tofu,  Broccoli, Napa, Carrot, Cbbage, Cauliflower $12.50
V11.   Cơm Chiên Chay – Fried rice Vege ham, Tofu, Vege chicken & vege $11.50
V12.   Cơm gà hay Đậu Hũ xào sả Ớt – Stir fried Spicy lemongrass, hot chili, Tofu or vege chicken $11.50
BÚN /BÁNH HỏI  – VERMICELLI BOWLS or TINY VERMICELLI
U01.   Bún Đặc Biệt – Grilled pork/Chicken pork Patties, Grilled Shrimp w. Vermicelli $11.95
U02.   Bún Chả Giò – Crispy Spring Roll with Vermicelli $10.95
U03.   Bún Thịt Nướng – Grilled pork,   or Grilled Chicken with Vermicell $10.95
U04.   Bún Nem,Thịt Nướng, Chả Giò $11.95
U05.   Bún Tôm Nướng – Grilled Shrimps with Vermicemi $13.50
U06.   Bún Tôm Nướng, Thịt Nướng –  Grilled shrimps and grilled pork Vermicelli $12.95
U07.   Bún Tôm Nướng, Thịt Nướng, Chả Giò – Grilled pork or chicken, Grilled Shrimps with Vermicelli $13.95
U08.   Bún Bì – Shredded pork tenderloin,  shredded pork skin with Vermicelli $10.95
U09.   Bún Gà Xào Sả Ớt – Stir fried chicken with lemongrassand hot chili $11.95
U10.   Bún Cá – Cá Cod, Tôm,chả cá – Cod fish shrimps, fish patties Vermicelli $13.95
U11.   Bún Măng Vịt – Duck leg Bamboo shoots with Vermicelli $12.95
U12.   Bún Bò Xào Sả Ớt – Stir fried beef  with lemongrass, hot chili, vermicelli $13.95
U13.   Bún Bò Huế  –  Spicy Lemongrass broth $12.95
U14.   Bún Rêu – Crab meat Vermicelli  Soup $14.50
U15.   Bún Suông – Shrimps patties Vermicelli Soup $13.50
U16.   Bún Ốc – Snail (Escargot) Vermicelli Soup $14.95
U17.   Bún Gỏi Và – pork rib, shrimps,  xá  xiú $13.95
U18.   Bánh Hỏi – chạo tôm hay tôm nướng $16.95
U19.   Bánh Hỏi – Gà, heo,  bò nướng (beef +$3.00) $15.95
STIR FRIED: BEEF, PORK or CHICKEN      add $2.00 for beef
R01. Beef steak or Chicken or Pork stir fried w. broccoli, Snap/snow pea, carrot $14.95
R02. Bò, Gà, hay heo xào sả ớt – Spicy Beef/pork/ Chicken w. lemongrass, pepper, and onion $14.95
R03. Gà hay Heo xào gừng – Chicken pork, or beef stir fried w. ginger & onion $14.95
R04. Stir fried Beef or Chicken or Pork with  broccoli, cauliflower, cabbage, Napa, & carrot $14.95
R05. Sweet Sour Beef / Chicken/pork stir  fried w. green&red pepper, pineapple, onion $14.95
LẩU – HOT POT
L01.  Lẩu Thái – Thai Tom Yum hot pot $52.95
          Beef steak, shrimps, squids, scallops, fish balls  
L02.  Lẩu hải sản – Sea foods hot pot $54.95
          Shrimps,squids, scallops, tilapia, fish balls  
L03. Lẩu Thập Cẩm – Combo hot pot $49.95
          Shrimps, shrimp patties, chicken, pork, pork liver, quail eggs  
GIẢI KHÁT – BEVERAGES
B01.   Café Đen nóng hoặc lạnh – Black Coffee $3.95
B02.   Café Sữa nóng hoặc Đá – Milk Coffee $3.95
B03.   Thai tea or  regular tea with  milk $3.95
B04.   Freshly hot or iced Soybean Milk $3.95
B05.   Nước cam tươi –  Fresh Orange Juice $3.95
B06.   Nước Dừa –  Can coconut Juice $3.95
B07.   Đá Chanh – Fresh lemon with ice & sugar $3.95
B08.   Soda Xí Muội – preserved plum w. ice & lime $3.95
B09.   Soda Chanh  Sparkling Lemonade $3.95
B10.   Chanh Muối – Salty Lemon with ice & sugar $3.95
B11.   Chanh Giây Trân Châu –  Passion fruit w. pearl $4.50
B12.   Soda Sữa hột gà – Condensed milk, egg yolk $4.95
B13.   Trái Vải  – Lychee $3.95
B14.   Sinh Tố Sầu Riêng –Durian smoothie $6.50
B15.   Smoothies: $4.95
           Avocado,  Taro, Jack fruit, Strawberry, Mango, Sour sop, mung bean, papaya, coconut.  
B16.   Nước Ngọt – Soft drink $1.50
BOBA  MILK TEA  – Trà Sữa Trân Châu $4.95
Strawberry, peach, mango, passion fruit Add flavor: $0.50
HÈ – DESERT
E01. Chè Ba Màu – Kidney bean, mung bean, Jelly and coconut cream $3.95
E02.   Fruit Sorbet –  for Lemon $3.95
            Orange and Strawberry, $3.00
            Coconut $3.50
E03. Mochi ice cream $3.50